ul. Królowej Jadwigi 16, 85-092 Bydgoszcz

Diagnozujemy w zakresie pełnego spektrum chorób zakaźnych i pasożytniczych, w tym ostrej i przewlekłej boreliozy.

Oferujemy:

  • przeprowadzanie badań przedmiotowych, podmiotowych, internistycznych pod kątem zakażenia
  • leczenie schorzeń spowodowanych przez czynniki zakaźne, w tym chorób tropikalnych;
  • pobieranie i kierowanie materiału biologicznego do badań i interpretacja otrzymanych wyników;
  • wykonywanie punkcji, iniekcji, wenesekcji, zgłębnikowania i innych drobnych zabiegów;
  • udzielanie pomocy w stanach nagłych, zagrażających życiu i w zaostrzeniach przebiegu schorzeń;
  • konsultowanie pacjentów kierowanych przez lekarzy innych specjalności;
  • wystawianie opinii, zaświadczeń, kierowanie na leczenie szpitalne w oddziałach zakaźnych.

Specjalistyczne Centrum Lekarskie MEDICA powstało w 2013r. Dysponuje przeszkoloną kadrą medyczną oraz zakupionym w 2021r. najwyższej klasy najnowocześniejszym urządzeniem  530 Compact z modułem CAP™. Jest to jedyna technologia na świecie nieinwazyjnego pomiaru i kwantyfikacji STŁUSZCZENIA WĄTROBY.

Oferujemy konsultacje chorób
zakaźnych różnej etiologii.

Zapraszamy

Specjalistyczne
Centrum Lekarskie MEDICA