ul. Królowej Jadwigi 16, 85-092 Bydgoszcz

Kiedy zgłosić się
do lekarza?

kleszcz na liściach

Gdy po ukąszeniu kleszcza pojawił się rumień wędrujący, czyli:

 • powiększające się zaczerwienienie o średnicy >5cm,
 • z centralnym przejaśnieniem,
 • pojawił się między 6. a 60. dniem od ukąszenia kleszcza.

Szacuje się, że rumień wędrujący występuje w 70%-80% zakażeń krętkami Borrelia.

Objawami ogólnymi są:

 • objawy grypopodobne z gorączką, bólami głowy, stawów, mięśni i zmęczeniem.
 • ujawniają się one u 40% chorych z rumieniem wędrującym.
 • ustępują zwykle samoistnie.

Objawami stawowymi są:

 • bóle kości, stawów, mięśni, ścięgien mogą wystąpić w ciągu kilku tygodni od zakażenia i nawracać przez miesiące lub lata, z długimi okresami samoistnych remisji.
 • nawracające zapalenie stawów (zwykle asymetryczne), w którym bólom towarzyszą obrzęk i wzmożone ucieplenie, ujawnia się zwykle w ciągu 2 lat po zakażeniu.
 • przewlekłe zapalenie stawów (asymetryczne) występuje kilka lat po zakażeniu, najczęściej poprzedzone jest nawracającymi bólami lub zapaleniem stawów. Rozpoznanie można postawić, gdy objawy o tej samej lokalizacji utrzymują się przynajmniej przez rok. Dolegliwości najczęściej dotyczą stawów kolanowych, a rzadziej innych dużych stawów kończyn.

Objawami neurologicznymi są:

 • neuroborelioza: najczęściej zajęcie nerwów obwodowych (np. zapalenie splotu barkowego, radikulopatia, polineuropatia),
 • objawy zapalenia nerwów czaszkowych (nerw twarzowy, trójdzielny, oczny),
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • zapalenie mózgu,
 • w stadium późnym obwodowa neuropatia charakteryzująca się zaburzeniami czucia, parastezjami, drętwieniami, bólami korzeniowymi, niedowładami,
 • przewlekła encefalopatia z upośledzeniem pamięci, koncentracji, rozdrażnieniem, sennością i zmianami osobowości,
 • bóle głowy,
 • zawroty głowy,
 • zaburzenia pamięci,
 • zaburzenia intelektualne.

Specjalistyczne Centrum Lekarskie MEDICA powstało w 2013r. Dysponuje przeszkoloną kadrą medyczną oraz zakupionym w 2021r. najwyższej klasy najnowocześniejszym urządzeniem  530 Compact z modułem CAP™. Jest to jedyna technologia na świecie nieinwazyjnego pomiaru i kwantyfikacji STŁUSZCZENIA WĄTROBY.

Oferujemy konsultacje chorób
zakaźnych różnej etiologii.

Zapraszamy

Specjalistyczne
Centrum Lekarskie MEDICA